Blog > Komentarze do wpisu

Co się dzieje z pieniędzmi ulokowanymi w funduszu inwestycyjnym ?

Pomimo skomplikowanego nazewnictwa i definicji, zrozumienie tego, co się dzieje z pieniędzmi ulokowanymi w funduszu inwestycyjnym nie jest trudne, a tym samym ułatwia podjęcie decyzji o wykupieniu jednostek uczestnictwa.

Jednostki uczestnictwa otrzymuje inwestor, czyli na przykład osoba prywatna, po wpłaceniu środków finansowych, stając się w ten sposób współwłaścicielem, udziałowcem określonego funduszu inwestycyjnego. Tymi środkami finansowymi specjaliści z funduszu mają zarządzać tak, aby nie tylko nie traciły one na wartości, ale przede wszystkim maksymalnie podwyższyła się ich wartość. Dlatego pieniądze fundusz inwestycyjny lokuje w różnego rodzaju instrumenty finansowe, aby zdywersyfikować środki finansowe i skutecznie wyeliminować ryzyko ich utraty. Stąd za pieniądze inwestora kupowane są akcje, waluty, obligacje. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych jest najbardziej ryzykowne, ale też może być najbardziej zyskowne, dlatego taka inwestycja równoważona jest zakupieniem obligacji, czyli bezpiecznych, choć nie tak zyskownych papierów wartościowych. Wybór odpowiedniej formy ulokowania pieniędzy ma przynosić maksymalne zyski. Również fundusz inwestycyjny jest tym zainteresowany, bowiem jego zyskiem jest procent od wartości zgromadzonych środków inwestorów, więc zysk inwestora jest również zyskiem funduszu. Fundusz inwestycyjny jest więc zrozumiałym produktem finansowym, rządzącym się określonymi zasadami i uregulowanym prawem.

poniedziałek, 08 lipca 2013, pccinwestor

Polecane wpisy