Kategorie: Wszystkie | Giełda | Inwestycje
RSS

Inwestycje

poniedziałek, 22 lipca 2013

Inwestowanie w papiery wartościowe jest obecnie bardzo modne i popularne. Wielu ludzi staje się czynnymi uczestnikami giełdy, ponieważ wydaje się im, że to najlepszy i najbardziej skuteczny sposób na zarobek. Czasami jednak możemy mieć problem z wyborem konkretnego dokumentu, w jaki chcielibyśmy zainwestować. Okazuje się, że jest ich dużo, a każdy spełnia inne funkcje. Zwróćmy zatem uwagę na tak zwane papiery wartościowe wierzycielskie, ponieważ wybierane są przez maklerów i ich klientów bardzo często.

Do papierów wierzycielskich należy zaliczyć między innymi: obligacje, weksle, czeki oraz listy zastawne. Bez względu na nazwę, wszystkie te dokumenty mają wspólną cechę. Po pierwsze, nazywa się je dłużnymi, gdyż po wygaśnięciu ich ważności, podmiot emitujący zobowiązany jest to oddania długu. Poza tym te papiery stanowią potwierdzenie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Takie zdefiniowanie niektórym może wydawać się nieco skomplikowane, jednak naprawdę nie ma w tym nic trudnego. Chodzi o to, że dokumenty te, w przeciwieństwie na przykład do akcji dotyczą zadłużenia. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej obligacją. Najczęściej są one emitowane przez Skarb Państwa. Może je nabyć każda osoba prywatna, która oczywiście posiada odpowiednie fundusze. Kupując te papiery, przekazujemy państwu na jakiś czas dużo pieniędzy, które stanowią poważne wsparcie finansowe dla kraju. Obligacje są dokumentem potwierdzającym, że państwo zaciąga u nas dług. Po jakimś czasie musi go oddać i to z odsetkami, dzięki czemu my pomnażamy swój początkowy kapitał. 

Dla wielu z nas wierzycielskie papiery wartościowe są doskonałym sposobem na zarobek. Najważniejsze jest to, że jest on całkowicie bezpieczny, inaczej, niż ma to w przypadku akcji. Obligacje sprzedawane są osobom prywatnym na jakiś czas, a po tym upływie państwo zobowiązuje się do oddania całej kwoty wraz z odsetkami. Oczywiście, nie tylko Skarb Państwa może emitować papiery, tak jednak zdarza się najczęściej. 

Jeżeli zamierzamy inwestować w papiery wartościowe, warto zastanowić się właśnie nad tymi. Aby zyskać pewność, warto poradzić się doświadczonego maklera lub doradcy finansowego.             

poniedziałek, 08 lipca 2013

Pomimo skomplikowanego nazewnictwa i definicji, zrozumienie tego, co się dzieje z pieniędzmi ulokowanymi w funduszu inwestycyjnym nie jest trudne, a tym samym ułatwia podjęcie decyzji o wykupieniu jednostek uczestnictwa.

Jednostki uczestnictwa otrzymuje inwestor, czyli na przykład osoba prywatna, po wpłaceniu środków finansowych, stając się w ten sposób współwłaścicielem, udziałowcem określonego funduszu inwestycyjnego. Tymi środkami finansowymi specjaliści z funduszu mają zarządzać tak, aby nie tylko nie traciły one na wartości, ale przede wszystkim maksymalnie podwyższyła się ich wartość. Dlatego pieniądze fundusz inwestycyjny lokuje w różnego rodzaju instrumenty finansowe, aby zdywersyfikować środki finansowe i skutecznie wyeliminować ryzyko ich utraty. Stąd za pieniądze inwestora kupowane są akcje, waluty, obligacje. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych jest najbardziej ryzykowne, ale też może być najbardziej zyskowne, dlatego taka inwestycja równoważona jest zakupieniem obligacji, czyli bezpiecznych, choć nie tak zyskownych papierów wartościowych. Wybór odpowiedniej formy ulokowania pieniędzy ma przynosić maksymalne zyski. Również fundusz inwestycyjny jest tym zainteresowany, bowiem jego zyskiem jest procent od wartości zgromadzonych środków inwestorów, więc zysk inwestora jest również zyskiem funduszu. Fundusz inwestycyjny jest więc zrozumiałym produktem finansowym, rządzącym się określonymi zasadami i uregulowanym prawem.